Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia – Oblasť F

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.

Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu. 

Termín na podanie žiadostí je do 2. mája 2023.

Formulár žiadosti spolu s Príručkou pre žiadateľa zverejníme do 6.marca 2023.