Špecifikácia Zatepľovanie spustená!

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L). Termín na podanie žiadostí je do 6. júla 2022 vrátane. Maximálna výška dotácie je 400 000 €, spolufinancovanie žiadateľa min. 5% (oprávnených nákladov projektu)

Špecifikáciu činností nájdete tu a povinné prílohy tu

Potrebujete poradiť ? Neváhajte nás kontaktovať.

Pre oblasť L – Zatepľovanie kontaktuje priamo našich projektových manažérov – kontakty sú uvedené na webe  v Menu→ dotácie →zatepľovanie 

Pre danú oblasť pripravujeme aj webinár pre žiadateľov, kde sa dozviete všetko podstatné v súvislosti s procesom podávania žiadosti, ako aj informácie k najčastejším formálnym chybám, ktorým je potrebné sa pre úspešnosť Vašej žiadosti vyvarovať. 

Termín zverejníme v najbližších dňoch.