Zoznam vyradených žiadostí o dotáciu pre oblasti Ochrana ovzdušia, Voda a Odpady na rok 2022

Zverejnili sme Zoznam žiadostí v rámci oblastí  Ovzdušie(A), Voda(B)  a Odpady (C) na rok 2022, ktoré neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly.

Žiadatelia, ktorí podali v rámci jednotlivých oblastí žiadosti o dotáciu a nenachádzajú sa v zozname vyradených žiadostí, je to z dôvodu, že v súčasnosti prebieha proces odborného hodnotenia.

Zoznam je k dispozícii v Menu →Dotácie→ Prehľady.

Na stiahnutie aj po kliknutí na tento odkaz