Zverejňujeme špecifikáciu činností na oblasť – Zelený vzdelávací fond

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Zelený vzdelávací fond (ZVF).

Termín na podanie žiadostí je do 07. júla 2022.

Výška maximálnej žiadanej dotácie je 5 000 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

Realizáciu žiadostí o podporu spravuje Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP. Všetky potrebné informácie nájdete tu