Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle dokument:

Inštrukciu k predkladaniu a rozsahu údajov k monitorovaniu projektu.

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu

(18. 01. 2022)