Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle Prílohy k monitorovacej správe – čestné vyhlásenia

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu

(24. 01. 2022)