Vážení žiadatelia o podporu formou úveru pre rok 2018,

zverejňujeme formuláre žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2018 s termínom doručenia do 31.12.2018. Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete tu.

(02. 01. 2018)