Zmena organizačnej štruktúry

V zmysle zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 1.12.2017 a v súlade s prijatou zmenou Organizačnej štruktúry Environmentálneho fondu, prešli kompetencie Recyklačného fondu v likvidácii pod Environmentálny fond prostredníctvom Odbor činností Recyklačného fondu. V prípade potreby sa obráťte na emailovú adresu podatelna@envirofond.sk

(07. 12. 2017)