Program obnovy dediny pre rok 2018

Slovenská agentúra životného prostredia dňa 11.09.2017 sprístupnila  webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 v rámci Programu obnovy dediny. Všetky potrebné podklady vrátane vstupu do aplikácie, usmernenia a príloh sú dostupné na http://obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2018.

(13. 09. 2017)