Zmena stránkových hodín Podateľne

Z technických príčin budú dňa 24. Augusta 2017 (štvrtok) stránkové hodiny Podateľne od 8:30 do 12:00.

(23. 08. 2017)