Hľadáme externých odborných hodnotiteľov

Event Date:
Start at 12:00 AM
1 októbra, 2022 - 31 decembra, 2022
E-Mail
city@vox.com.ua
thegov@gmail.com

Od leta tohto roku zavádzame v Environmentálnom fonde novinku. Prihlásené projekty o dotácie budú pre zvýšenie transparentnosti pri rozhodovaní posudzovať externí odborní hodnotitelia. 

Každý projekt tak bude musieť po novom prejsť viacerými kolami hodnotenia. V jednom z nich ho posúdia profesionáli z externého odborného prostredia. Objektivitu zaručí aj fakt, že posudok na každý projekt vypracujú naraz dvaja hodnotitelia. Takýmto spôsobom sa odteraz budú posudzovať všetky prihlásené žiadosti. Z týchto dôvodov v Environmentálnom fonde aktívne hľadáme externých odborných hodnotiteľov. Ide o profesionálov z nasledujúcich oblastí: 

Naším cieľom je nájsť kvalifikovaných, bezúhonných, objektívnych a čestných odborníkov, s ktorými máme záujem dlhodobo spolupracovať pri hodnotení projektov. V prípade záujmu o spoluprácu nájdete všetky potrebné informácie v sekcii Externí odborní hodnotitelia.