Environmentálny fond získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ Environmentálneho fondu,  slávnostne prevzal dňa 7.decembra 2022, z rúk podpredsedu Ing. Tomáša Petráka PhD. z úradu pre normalizáciu, metrológiu...

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie...

Read More

Environmentálny fond usmernením aktualizuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Rozpočet k projektu v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond aktualizuje Prílohu k žiadosti č. 2 – Rozpočet k projektu v rámci VÝZVY MoF – 1/ 2022. Zmenou bola aktualizovaná  „záložka – Rozpočet a záložka – Inštrukcie“....

Read More

Environmentálny fond zverejňuje aktualizáciu často kladených  otázok (FAQ),  týkajúce sa  VÝZVY MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond zverejňuje aktualizáciu často kladených  otázok (FAQ),  týkajúce sa  VÝZVY MoF – 1/ 2022.  Nájdete po kliknutí tu.

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť: Prieskum,  výskum a vývoj zameraný na zisťovanie...

Read More

Environmentálny fond odoslal oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie a oznámenia o dôvode vyradenia žiadostí v oblasti: E a D na rok 2022

Vážení žiadatelia, aktuálne sme poštou odoslali oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu a oznámenia o dôvode vyradenia žiadostí v oblasti: E a D na...

Read More

Súťaž RECYKLOMÓDA pre žiakov základných škôl o najkrajší maškarný kostým.

Environmentálny fond vyhlasuje súťaž RECYKLOMÓDA pre žiakov základných škôl o najkrajší maškarný kostým. Vo finále budeme vyhlasovať tri najlepšie miesta. Každá škola dostane od...

Read More