Webinár – Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov – Oblasť NP

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár na tému: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov. Pripojiť sa môžete v deň...

Read More

Formulár k žiadostiam pre oblasť “A” je SPUSTENÝ

Vážení žiadatelia, formulár žiadosti pre oblasť „A“ – Adaptácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí je sprístupnený v IS GRANT. Formulár je možné vypĺňať do 16.09.2024.

Read More

Webinár – Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024 pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia – Oblasť E

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár na tému: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia. Pripojiť sa môžete v deň konania (25.07.2024) od...

Read More

Vážení Žiadatelia MoF,

V rámci Výzvy MoF – 2/-2024 v časti  „Vzory povinných príloh k žiadosti“ bola opätovne vložená aktualizovaná povinná príloha k žiadosti č. 2 Rozpočet projektu.

Read More

Metodické usmernenie  – oblasť C

EF vydal metodické usmernenie k oprávnenosti aktivít v oblasti „Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva“. Dokument nájdete :TU

Read More

Vážení Žiadatelia MoF,

Registračný formulár pre prihlásenie sa na Školenie pre Žiadateľov k výzve MoF – 2/ 2024 (1. kolo) je plne funkčný.  

Read More

EF zverejnil novú špecifikáciu činnosti pre Oblasť Zelený vzdelávací fond (ZVF).

Garantom a vykonávateľom programu je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Vyhlásenie výzvy je na stránke www.zelenyvzdelavacifond.sk, prostredníctvom ktorej môžete podávať...

Read More