Environmentálny fond usmernením upravuje dokument Výzva K-1/2022

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond usmernením zo dňa 21. 03. 2023 upravuje dokument Výzva K-1/2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa...

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť Zelený vzdelávací fond

Environmentálny fond usmernením zo dňa 21. marca 2023 upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť Zelený vzdelávací fond. Usmernenie...

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument Príručky pre žiadateľov k Výzve MoF -1/2022

Environmentálny fond usmernením zo dňa 15. marca 2023 upravuje dokument  Príručky pre žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov...

Read More

Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Výzvy MoF -1/2022

Environmentálny fond usmernením zo dňa 14. marca 2023 upravuje dokument  Výzvy MoF -1/2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty...

Read More

Výzva pre externých odborných hodnotiteľov pre oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

Environmentálny fond by chcel prizvať odborníkov z praxe a akademickej obce, ktorým záleží na zdravom životnom prostredí, kvalitnom živote občanov a v neposlednom rade na...

Read More

Aktualizácia príručky pre žiadateľa pre Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva – Oblasť C

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond vydáva aktualizovanú príručku pre žiadateľa pre Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva – Oblasť C.

Read More

Environmentálny fond zverejnil príručku pre príjemcu – Modernizačný fond.

Prílohy (Formuláre) uvedené v príručke pre príjemcu bude Environmentálny fond zverejňovať priebežne. Environmentálny fond v priebehu mesiaca apríl 2023 uskutoční školenie pre úspešných...

Read More