Metodické usmernenie Environmentálneho fondu vo vzťahu k poskytovaniu informácií, týkajúcich sa aplikácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V súvislosti s poskytovaním informácií, týkajúcich sa aplikácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Read More

Usmernenie pre príjemcu k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie

Usmernenie pre príjemcu k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2023 (Oblasť A, B, C, D, E, F, L, NP) – aktualizácia č. 1, k dispozícii tu

Read More

Informácia pre žiadateľov o príspevok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Vážení žiadatelia, oznamujeme Vám, že Environmentálny fond má na svojom webovom sídle zverejnené informácie ako získať príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z....

Read More

Pozvánka na webinár: Školenie pre Príjemcov – Výzva MoF – 1/2022 (1.kolo a 2.kolo)

Vážení Príjemcovia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár: Školenie pre Príjemcov – Výzva MoF – 1/2022 (1.kolo a 2.kolo) Pripojiť sa môžete v deň konania...

Read More

Zásobník žiadostí bol uzavretý k 31. 12. 2023

Zásobník podaných žiadostí na rok 2023 bol uzatvorený k 31. 12. 2023. V prípade, že Vaša žiadosť nebola podporená, neváhajte sa opäť zapojiť do našich výziev....

Read More

Monitorovacie správy za rok 2023

Prosíme príjemcov dotácie, aby doklady k monitoringu za rok 2023 posielali Environmentálnemu fondu nasledujúcimi spôsobmi: do elektronickej schránky EF č. OVM 0007340622, do...

Read More

Zverejnené dokumenty k monitoringu

Environmentálny fond zverejnil všetky dokumenty k monitoringu: envirofond.sk/dokumenty-k-monitoringu/ Tieto dokumenty je potrebné doručiť do 31.1.2024.

Read More