Zverejňujeme výzvu č. B-1/2024 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond zverejňuje Výzvu č. B-1/2024 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity, Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B).

Termín na podanie žiadostí je do 13. novembra 2023.

Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu.

Zoznam oprávnených žiadateľov nájdete tu.

Čoskoro zverejníme termín webinára pre žiadateľov o dotáciu. Formulár žiadosti bude čoskoro sprístupnený v systéme GRANT.