Zverejňujeme špecifikáciu v oblasti: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VôD (B) na rok 2024

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2024, Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B).

Termín na podanie žiadostí je do 11. decembra 2023.

Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu.  

Zoznam oprávnených žiadateľov nájdete tu.

Čoskoro zverejníme termín webinára pre žiadateľov o dotáciu. Formulár žiadosti bude čoskoro sprístupnený v systéme GRANT.