Zverejňujeme špecifikáciu pre oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov s dôrazom na ochranu ovzdušia (L) na rok 2024

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2024, Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia (L).

Termín na podanie žiadostí je do 11. decembra 2023.

Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu

Čoskoro zverejníme termín webinára pre žiadateľov o dotáciu. Formulár žiadosti bude čoskoro sprístupnený v systéme GRANT.