Zverejňujeme Príručku pre žiadateľa v rámci Výzvy K-1/2023 Kompenzácie

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond zverejňuje Príručku pre žiadateľa v rámci Výzvy K-1/2023 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich z emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie.

Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk/