Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu č. 2b a 2c k Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023 Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov.

Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu č. 2b a 2c k Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023 Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov.Usmernenie, ako aj aktualizované prílohy nájdete tu