Zverejňujeme Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E)

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E).

Maximálna výška žiadanej dotácie je 200 000 EUR na jednu žiadosť.

Termín na podanie žiadostí je do 28. augusta 2023.

Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu

Príručka pre žiadateľov a Formuláre žiadosti pre danú oblasť budú zverejnené do 7. júla 2023.