Environmentálny fond zverejňuje dokument pre  príjemcu dotácie v  oblasti Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.

Environmentálny fond zverejňuje  „Prílohu – Neprekrývanie sa výdavkov“ pre príjemcu dotácie v oblasti Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta ( E). Dokument nájdete po kliknutí tu