Environmentálny fond upravil výšku disponibilných prostriedkov pre kompenzácie za rok 2022

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond upravil výšku disponibilných prostriedkov na vyplatenie pomoci určenej na kompenzáciu zvýšenia elektrickej energie v súvislosti so zahrnutím nákladov na emisie skleníkových plynov do cien elektrickej energie za rok 2022, ktorá bude vyplatená v roku 2023 z rozpočtu Environmentálneho fondu.

Viac informácií tu.