Environmentálny fond Usmernením predlžuje termín na podávanie žiadostí o podporu formou dotácie pre oblasť Zelený vzdelávací fond.

Usmernenie je dostupné tu