Environmentálny fond usmernením upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť Zelený vzdelávací fond

Environmentálny fond usmernením zo dňa 21. marca 2023 upravuje dokument  Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť Zelený vzdelávací fond. Usmernenie nájdete po kliknutí tu