Environmentálny fond usmernením upravuje dokument Príručky pre žiadateľov k Výzve MoF -1/2022

Environmentálny fond usmernením zo dňa 15. marca 2023 upravuje dokument  Príručky pre žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu k Výzve MoF-1/2022. Usmernenie nájdete po kliknutí tu