Environmentálny fond usmernením upravuje dokument Výzva K-1/2022

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond usmernením zo dňa 21. 03. 2023 upravuje dokument Výzva K-1/2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú  z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie. Usmernenie nájdete po kliknutí tu.