Environmentálny fond vyhlasuje výzvu pre výber externých odborných hodnotiteľov

Environmentálny fond vyhlasuje výzvu pre výber externých odborných hodnotiteľov:

  • Ochrana ovzdušia
  • Ochrana a využívanie vôd
  • Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
  • Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

Viac informácií vrátane povinných príloh nájdete po kliknutí tu