Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Odstraňovanie následkov havárie a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie – (Havárie)

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Odstraňovanie následkov havárie a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie (Havárie). 

Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu.  

Termín na podanie žiadostí je do 15. decembra 2023.

Formulár žiadosti zverejníme do 17.februára 2023.