Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Ochrana ovzdušia

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť A: Ochrana ovzdušia.

Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu. 

Termín na podanie žiadostí je do 17. apríla 2023.

Formulár žiadosti zverejníme do konca februára 2023.