Informácia pre žiadateľov

Odporúčame žiadateľom, aby si v prípade podania žiadosti naštudovali príslušné príručky pre žiadateľov, nakoľko ich obsah je záväzný. To znamená, že obsahujú presné informácie akým spôsobom je potrebné podať žiadosť a prílohy k žiadosti.