Aktualizácia tlačív pre monitoring projektov

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje aktualizované tlačivá k monitoringu.

Aktualizované tlačivá je možné stiahnuť tu