Porovnanie – Výzva vs. Špecifikácia, Oblasť: Ochrana a využívanie vôd