Prihlasovací formulár na oblasť činnosti Zatepľovanie -L8 na rok 2022 otvorený!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci špecifikácie Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov je k dispozícii PRIHLASOVACÍ FORMULÁR  na našej webovej stráne V menu Dotácie/Zatepľovanie/Podanie žiadosti, prípadne rovno Vás nasmeruje na vyplnenie aj po kliknutí na https://envirofond.egrant.sk/   Formulár je možné vyplniť do 6. júla 2022 vrátane.