WEBINÁR pre oblasť činnosti L8 – Zatepľovanie  sa bude konať 23.mája!

Environmentálny fond pripravuje informačný webinár pre žiadateľov pre oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov L8 na rok 2022. Počas webináru si prejdeme špecifikáciu činností a k danej výzve si  povieme aj najčastejšie formálne chyby z minulých rokov  a ako ich eliminovať pri nových žiadostiach o dotáciu. Tešíme sa na Vašu účasť.

Bližšie informácie o webinári sú dostupné tu