Zverejňujeme špecifikáciu pre Program obnovy dediny (POD) na rok 2022.

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Program obnovy dediny (POD).

Maximálna výška dotácie je 6 000 EUR pre obec bez štatútu mesta;

Maximálna výška dotácie je 8 000 EUR pre mikroregionálne združenie  obcí, ktorého členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta.  

Termín na podanie žiadostí je do 21. júla 2022.

Všetky potrebné informácie ohľadom Špecifikácie činností podpory formou dotácie, a informácie k podávaniu žiadostí prosím kontaktujte Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP)

Uvedený dokument spolu s kontaktom na SAŽP nájdete po kliknutí tu