Program ochrany prírody na rok 2022 spustený!

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Program ochrany prírody (POP).

Maximálna výška dotácie je 8 000 EUR pre fyzickú osobu, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť, obec, občianske združenie, nadáciu a neziskovú organizáciu;

maximálna výška dotácie je 10 000 EUR pre Mikroregionálne združenie  obcí a občianske združenie – Miestna akčná skupina (MAS).  

Termín na podanie žiadostí je do 25. júla 2022.

Pre všetky potrebné informácie ohľadom Špecifikácie činností podpory formou dotácie a pre informácie k podávaniu žiadostí prosím kontaktujte Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR).

Uvedený dokument spolu s kontaktom na ŠOP SR nájdete po kliknutí tu.