Oznam!

Vážení žiadatelia, dňa 25.02.2022 boli poštovou prepravou (zároveň i mailom) odoslané „Výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie“ za oblasť A a C. Zároveň boli otvorené žiadosti v oblasti A a C  v elektronickom systéme Egrant, o čom ste informovaní formou notifikácie. „Výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie“ za oblasť B, budú zaslané po uzavretí formálnej kontroly.

(25. 02. 2022)