Oznam!

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle dokument:

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 pre oblasti:

Ochrana ovzdušia (A)

Ochrana a využívanie vôd (B)

Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C)

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu

(04. 10. 2021)