Oznam!

Environmentálny fond oznamuje, že dňa 1.10.2021 boli zverejnené formuláre pre podanie žiadostí na rok 2022 v oblastiach A, B a C.

(04. 10. 2021)