Oznam!

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond zverejnil na stiahnutie Formulár  „Potvrdenie Štátnej ochrany prírody SR k záujmom ochrany prírody a krajiny“, ktorý tvorí povinnú prílohu k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre vybrané činnosti (A3, BR1, BP1 a BP2). Spomínaný formulár nájdete v časti Podpora/Dotácie, resp. po kliknutí tu.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v priebehu pondelka 4.10.2021 bude zverejnená na stránkach fondu aj PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU DOTÁCIE Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU NA ROK 2022 pre oblasti: A, B a C, vrátane ostatných podporných dokumentov k podaniu žiadosti. Dokument Špecifikácie činností podpory na rok 2022 nájdete tu

(01. 10. 2021)