Oznam!

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond začal s výberom žiadostí v oblasti B: Ochrana a využívanie vôd, ktoré sa aktuálne nachádzajú v zozname nepodporených projektov, a ktoré majú v tomto roku ešte šancu na podporu, nakoľko sa fondu podarilo realokovať finančné prostriedky. Aj týmto spôsobom sa fond snaží maximálne vychádzať v ústrety žiadateľom o poskytnutie podpory formou dotácie.

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

(29. 09. 2021)