Oznam!

Vážení žiadatelia,
pripomíname vám, že pri výbere dodávateľa ste povinní postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

(27. 09. 2021)