Oznam!

Výzvu na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2020

 zverejňuje Environmentálny fond s termínom doručenia žiadostí do 31. augusta 2021 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Dôležité dokumenty nájdete tu

(30. 07. 2021)