Oznam!

Oznam pre žiadateľov

Environmentálny fond oznamuje, že je zverejnený zoznam podporených žiadateľov v rámci II. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť podpory POD: PROGRAM OBNOVY DEDINY, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR, na stránke obnovadediny.sk v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2021; link: : https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-ziadatelov-pod-2021/

(06. 08. 2021)