Oznam!

Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu,

dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004    Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aktuálne pripravuje „Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na podporné programové aktivity“,a tona podporu financovania rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike.

Termín vyhlásenia výzvy je plánovaný na koniec augusta 2021, pričom predpokladaný termín predkladania žiadostí bude do konca septembra 2021.

(09. 08. 2021)