Oznam!

Informácia pre Žiadateľov o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 329/2018 Z.z.”)!

Environmentálny fond zverejnil prehľad žiadateľov o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z.z. za rok 2021 TU

(20. 07. 2021)