Oznam!

Oznam pre žiadateľov

Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory z EF,

týmto si vás dovoľujeme informovať, že EF v zmysle §9, bod 7 Zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejnil Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR.

Zároveň informujeme, že v najbližších dňoch EF začne s distribúciou Oznámení o nezaradení žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie.

Prehľad nezaradených žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie a Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, o ktorých podpore nerozhodol minister MŽP SR bude následne v najkratšom možnom čase zverejnený na webovom sídle EF.

(20. 07. 2021)