Oznam!

Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu,

týmto si vás dovoľujeme informovať, že Environmentálny fond začal s distribúciou oznámení o poskytnutí podpory, spolu s rozhodnutím ministra ŽP SR.

Zoznam úspešných, ako aj neúspešných žiadateľov o poskytnutie podpory bude zverejnený v najbližších dňoch na webovom sídle Environmentálneho fondu.

(02. 07. 2021)