Tlačová správa

Envirofond posilňuje externú komunikáciu s verejnosťou

Environmentálny fond zriadil infolinku

Infolinka Environmentálneho fondu bola zriadená za účelom maximalizácie efektívnej komunikácie so žiadateľmi a prijímateľmi podpory formou dotácie, úveru, príspevku ako aj pomoci  pri riešení otázok v súvislosti s poplatkami, pokutami, konsolidáciami a tiež lepšej operatívnej spolupráce s externým prostredímEnvirofond sa aj týmto spôsobom snaží dostať bližšie k žiadateľom a prijímateľom podpory a ďalším subjektom vo vzťahu k fondu.

Vo všeobecnosti má infolinka pomôcť pri riešení tém, ktoré sú v pôsobnosti štátneho fondu. Operatívne poskytnúť základné informácie a odpovedať na otázky súvisiace s činnosťou fondu. Volajúci na infolinke získajú informácie o stave ich projektu, o schválených alebo neschválených žiadostiach, o tom, čo je potrebné k podaniu žiadosti o dotáciu alebo úver a tiež informácie v súvislosti s poplatkami a pokutami a iné.

Zamestnanci fondu budú užívateľom infolinky k dispozícii v pracovných dňoch od 08.00 do 16.00h na telefónnom čísle 0800 242 242. Zriadená infolinka je aktuálne v testovacej fáze, ktorej prínos bude fond vyhodnocovať v čase a súčasne pracovať na možných zlepšeniach.

Naďalej ostáva ako primárny zdroj informácií webové sídlo fondu, www.envirofond.sk, v rámci ktorého fond zverejňuje pravidelne aktualizované informácie.

(01. 07. 2021)