Oznam!

„Špecifikácia činností podpory na rok 2022“ – v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Environmentálny fond zverejňuje dokument tu.

Termín podávania žiadostí je do 31. októbra 2021 (vrátane).

Pre podávanie žiadosti použite nasledovný link https://envirofond.egrant.sk/register.

Dokument „Špecifikácia činností podpory na rok 2022“  je možné stiahnuť tu 

V prípade otázok sa kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

(29. 06. 2021)