Tlačová správa

Veľké vody odhalili vážne pochybenia

Spravodlivosť a transparentnosť prideľovania dotácií má pre ministra životného prostredia Jána Budaja najvyššiu prioritu. Predchádzajúce vedenie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) schválilo, prostredníctvom Environmentálneho fondu, na dobudovanie kanalizácií a vodovodov dotácie pre 26 obcí za 40 miliónov eur. Stalo sa tak tri dni po parlamentných voľbách 2020 (podpísal Á. Érsek). Minister Ján Budaj nariadil audit. Na základe neho fond začal s finančnou kontrolou projektov samospráv. V prípade preukázania pochybení zo strany finančnej kontroly Envirofondu, rezort životného prostredia postúpi projektové spisy na prešetrenie Úradu pre verejné obstarávanie a, ak budú podozrenia z porušenia zákona, obráti sa aj na orgány činné v trestnom konaní.

Medzi zistené nedostatky auditu MŽP patrí predovšetkým sporný výber dodávateľov, uzatváranie početných a neprehľadných dodatkov k starým zmluvám. To je v rozpore s platným zákonom o verejnom obstarávaní. Niektoré zmluvy a dodatky neboli ani zverejnené a práce sa realizovali bez účinného právneho titulu. „Ak by tu v minulosti fungoval systém dôslednej kontroly predložených projektov, tak by sme namiesto hasenia ohňa po predchádzajúcich vládach riešili projekty, ktoré pomôžu prírode a občanom tejto krajiny,“ zdôraznil minister Budaj.

Podľa ministra Budaja ide o zdedené problémy Envirofondu, ktorý v minulosti poskytoval samosprávam dotácie bez účinných kontrol. „Poskytovanie finančných grantov bez vykonania dôslednej kontroly boli typické pre predchádzajúce vlády. S týmito praktikami sme skoncovali a verejné zdroje, na ktoré sa skladajú všetci daňoví poplatníci, dnes už podliehajú dôslednej revízii,“ vysvetlil minister Budaj.

K dnešnému dňu Envirofond uvoľnil schválené finančné prostriedky ôsmim obciam zo spomínaných 26. Z nich 14 obcí doposiaľ nepredložilo žiadnu faktúru na preplatenie. Finančná kontrola na mieste je otvorená v 4 obciach. Prvú platbu dostali aj obce Vislava (okres Bardejov) a Kravany (okres Poprad). Za predpokladu, že v ich prípade výsledok kontroly nepreukáže porušenie zákona o verejnom obstarávaní, Envirofond im odsúhlasí ďalšie čerpanie finančných prostriedkov.   

Minister Ján Budaj v auguste minulého roka odvolal vtedajšieho riaditeľa Environmentálneho fondu Petra Kalivodu. Stalo sa tak pre pochybenia, ale aj nezrovnalosti vo fungovaní fondu, ktoré odhalil audit MŽP. Vyplynulo z neho aj to, že niektorí pracovníci navádzali starostov obcí na predkladanie vedome nepravdivých informácií. Uprednostňované boli aj obce, ktoré síce nespĺňali kritériá, ale mali správnu stranícku príslušnosť. Na základe otvoreného výberového konania, ktorého sa zúčastnila aj Transparency International Slovensko, vedie od decembra 2020 fond Ľubomír Vačok. Ten podčiarkol, že Envirofond pokračuje vo finančnej kontrole bez zbytočného zdržania a so samosprávami intenzívne komunikuje.  „Zároveň sme so starostami v kontakte a hľadáme spôsoby, ako procesy urýchliť,“ doplnil riaditeľ Vačok.

Záznam z tlačovej konferencie Ministerstva životného prostredia SR a Environmentálneho fondu tu

(13. 05. 2021)