Oznam!

Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS

Elektronická schránka ÚPVS je zriadená na komunikáciu subjektov – Orgánov verejnej moci (OVM) s fyzickými (FO) a právnickými osobami (PO), ako aj na komunikáciu medzi OVM navzájom.

Environmentálny fond nie je z tohto pohľadu Orgán verejnej moci, t.j. do jeho schránky môže byť zasielaná elektronická pošta len od subjektov, ktoré majú v rámci ÚPVS štatút Orgánu verejnej moci.

Ak ste OVM a chcete doručovať do elektronickej schránky ÚPVS použite na vyhľadávanie Environmentálneho fondu IČO 30796491

(14. 05. 2021)